ICT

ICT

Onze uitdaging is om nieuwe ICT-ontwikkelingen in een praktisch en begrijpelijk juridisch kader te plaatsen.

Intro

Geen enkele ondernemer kan er meer om heen. ICT, informatie- en communicatietechnologie, is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en bedrijven.

ICT verhoogt het gemak, de productiviteit en de connectiviteit. Maar brengt tegelijkertijd ook risico’s met zich mee. Afhankelijkheid van de ICT-leverancier (vendor lock-in), inbreuken op de beveiliging, privacy, datalekken, crypto- en ransomware en bijbehorende (reputatie)schade.

ICT-recht is een terrein dat constant in beweging is. Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (Saas), cloudcontracten, big data, om maar een paar voorbeelden te noemen. De ontwikkelingen gaan snel en de wet- en regelgeving heeft moeite om die ontwikkelingen bij te benen. Het is dus verstandig om uw afspraken goed vast te leggen.

Westphal Johansen advocaten is u graag behulpzaam bij:

  • Het onderhandelen over en opstellen en beoordelen van ICT-contracten
  • Privacyvraagstukken
  • Het opstellen en beoordelen van bewerkersovereenkomsten
  • Het beantwoorden van andere ICT-vragen.

Kennisblogs

Kennisblogs in ICT

(How to avoid ) Tons of trouble in SAP’s software licence bubble

On indirect use, a brake on the Internet of Things and Industry 4.0, financial and legal uncertainty and a disturbed relationship between software suppliers and their customers.

While many software vendors are pushing their customers - gently or more forcefully - towards the cloud and are claiming to be modern businesses, in practice they are still often using old-fashioned contract clauses that frustrate their customers' roll-out of the Internet of Things and the development of Industry 4.0, and wreck their own reputation and goodwill. 

Lees dit artikel

Tranen trekkend trammelant in SAP-licentieland

Over indirect gebruik, een rem op het Internet of Things en Industrie 4.0, financiële en juridische onzekerheid en een verstoorde relatie tussen softwareleveranciers en hun klanten.

Terwijl veel softwareleveranciers hun klanten met zachte of harde hand richting de cloud duwen en met de mond belijden moderne bedrijven te zijn, blijken zij in de praktijk nog steeds veelvuldig ouderwetse contractbepalingen te hanteren die de uitrol van het Internet of Things en de ontwikkeling van Industrie 4.0  van hun klanten frustreert en hun eigen reputatie en goodwill torpedeert.

Lees dit artikel