Personeel en arbeid

Personeel en arbeid

Samen werken is samen afspraken maken en soms ook samen loslaten.

Intro

Het succes van uw onderneming hangt voor een groot deel af van uw medewerkers. Om de samenwerking met uw medewerkers plezierig en vruchtbaar te laten zijn, is het verstandig goede werkafspraken te maken. Daarnaast is zorgvuldig personeelsbeleid bij het aannemen, het behouden en ontslaan van hun personeel essentieel. Ook het beschermen van gevoelige bedrijfsinformatie is daarbij steeds belangrijker. 

Een goed personeelsbeleid zorgt voor een prettige sfeer op de werkvloer, verhoogt de arbeidsproductiviteit en voorkomt (onnodige) kosten en irritaties.  Graag zijn wij u behulpzaam bij het invullen van dat personeelsbeleid.

Ook een werknemer heeft belang bij een prettige arbeidsrelatie met de werkgever. Daarbij is plezierig als er duidelijke afspraken gemaakt worden en beide partijen hun rechten en plichten kennen. Ook als werkgever en werknemer het een keer niet met elkaar eens zijn, moet daarvoor een passende oplossing gezocht worden.

Ons kantoor beschikt over zeer specialistische kennis op het gebied van arbeidsrecht en kan u helpen bij onder andere:

  • het opstellen en beoordelen van arbeids- en managementovereenkomsten
  • het maken van en adviseren over relatie- en concurrentiebedingen
  • de bescherming van bedrijfsgeheimen
  • reorganisaties en sociale plannen
  • ontslagprocedures bij de rechter en het UWV Werkbedrijf
  • re-integratietrajecten
  • advisering aan ondernemer en ondernemingsraad over medezeggenschap
  • cao-onderhandelingen

Kennisblogs

Kennisblogs in Personeel en arbeid

Nieuwe WAB

De nieuwe regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht is per 1 januari 2020 ingegaan. Omdat de wetswijziging werkgevers verplicht tot diverse acties zet ik voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Lees dit artikel