Ondernemingen

Ondernemingen en hun bestuurders

Is uw juridische structuur goed op orde in verband met uw persoonlijke aansprakelijkheid?

Intro

Een ondernemer zit nooit stil en als bestuurder van een onderneming loop je altijd tegen juridische vraagstukken aan. Vraagstukken die kunnen ontstaan door groei en investeringen, door een overname of door een overdracht binnen de familiesfeer. Of zelfs pijnlijke vraagstukken bij een forse economische tegenwind.

En dat betekent dat u telkens met verschillende partijen om tafel zit. Zoals aandeelhouders die afstemming behoeven over het beleid van de onderneming, met banken voor het verkrijgen van een krediet om te kunnen uitbreiden. Of met leveranciers om te praten over de leveringsvoorwaarden. Natuurlijk ook met opdrachtgevers om de voorwaarden van de nieuwe opdrachten uit te onderhandelen.  

Zomaar enkele situaties waarmee u als bestuurder te maken kunt krijgen. Graag zijn wij u in die situaties van dienst met onze ruime ervaring als ondernemer.

Wij weten als ondernemer met welke vragen en problemen u geconfronteerd kunt worden. Met onze juridische kennis en persoonlijke ervaringen ondersteunen wij de bestuurder, onder andere bij:

  • De oprichting van nieuwe ondernemingen
  • Het vormgeven van samenwerkingsverbanden 
  • Governance-vraagstukken
  • (Her)structurering van ondernemingen
  • Het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten 
  • Koop en verkoop van activa of aandelen
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
  • Meningsverschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
  • Discussies met leveranciers, klanten, banken en de belastingdienst
  • Het incasseren van vorderingen en boetes en het afweren van claims 

 

Kennisblogs

Kennisblogs in Ondernemingen en hun bestuurders