Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Zijn al uw nieuw ontwikkelde technieken en bedrijfsgeheimen wel goed beschermd? Of mag uw concurrent ermee aan de haal?

Intro

Dagelijks worden er uitvindingen gedaan, nieuwe producten bedacht en ontwerpen gemaakt. Zeker in de Brainportregio, waar techniek en design hand in hand gaan, volgen ontwikkelingen elkaar snel op en ontstaan ideeën, producten en technieken die telkens de wereld veranderen. Dit alles aangejaagd door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.   

Alle kennis en creatieve voortbrengselen van uw onderneming maken u onderscheidend en geven u een concurrentievoorsprong. Maar hoe behoudt u die positie? 

Wij helpen innovatieve ondernemers graag bij het exploiteren en beschermen van hun intellectuele kapitaal. Zo zijn wij u van dienst bij:

  • De bescherming van uitvindingen, ontwerpen, tekeningen, modellen, databanken, merken, handelsnamen en auteursrechtelijke werken
  • Het beoordelen en maken van non-disclosure agreements
  • Opstellen licentiecontracten
  • R&D-contracten
  • IE-clausules in arbeidsovereenkomsten
  • Discussies over portretrechten
  • Onrechtmatige concurrentie
  • Bestrijding van inbreuken op IE-rechten